Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met lisette@corecompany.nl.

Artikel 1. Wie zijn wij? www.lisetteschuitemaker.nl en www.oudstedochtereffect.nl zijn sites van Core Company, het bedrijf van Lisette Schuitemaker dat is gevestigd in Amsterdam. Core Company staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33284054. Lisette Schuitemaker is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke gegevens gebruiken we? Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die we van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren.

We verwerken je naam, bedrijfsnaam, vestigingsadres, rechtsvorm, KvK nummer en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast verzamel ik andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, indien gewenst factuuradres, klantnummer, e-mailadres en openstaande saldo. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken we Google Analytics. Core Company heeft een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om het bezoek aan onze sites te analyseren en waar nodig te verbeteren. Core Company zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en is gebonden aan de bewaartermijnen van Google. Core Company heeft hieromtrent een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website(s) bezoekt. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Testimonials over onze boeken bewaren wij zo lang deze relevant zijn of totdat iemand een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij, met expliciete toestemming, op onze website(s) plaatsen uit commercieel belang.

Artikel 3. Hoe verkrijgen we deze gegevens? Bovenstaande gegevens hebben we verkregen, omdat er toestemming is gegeven op de website.De gegevens die door Core Company via Analytics worden verkregen zijn door de gebruiker goedgekeurd door het accepteren van de cookiewall bij het bezoeken van onze website(s).

Artikel 4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens? De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft je rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken, en wel:

– Recht op inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
– Recht op wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
-Recht op bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van onze sites kun jij bezwaar maken.

Artikel 5. Wie ontvangen jouw gegevens? Core Company zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vereist is vanuit een wettelijke verplichting. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Core Company zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen. Core Company zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6. Slotbepalingen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat Core Company wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop Core Company je gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar lisette@corecompany.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2017 Lisette Schuitemaker. All Rights Reserved.

EnglishGermanItaly